Disclaimer

Het is niet toegestaan om (gedeelten) van deze website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toesteming niet nodig. Ik streef ernaar de informatie op deze site zo actueel en correct mogelijk te houden, maar desondanks kan ik dit niet garanderen. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens op deze website. Ik aanvaard in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Ook ben ik niet aansprakelijk voor informatie en of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt. Deze site is niet bedoeld ter vervanging van medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd een arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn gezondheidssituatie. Aan berichtgevingen die ik publiceer, kunnen geen rechten worden ontleend en kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling om ziektes te behandelen. Deze site is heeft slechts als doelstelling u te informeren over mijn praktijk in klassieke homeopathie, daarnaast stel ik de geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klassieke homeopatie in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.